Osudy zmizelých stále nevyřešeny Tisk

Pátek, 13. června 2014Mezinárodní společenství nedokázalo rozkrýt zločiny spáchané na Srbech a zabránit jejich opakování,“ domnívají se ve Sdružení rodin zmizelých, zavražděných a zahynulých na území bývalé Jugoslávie.

Koordinace srbských sdružení rodin zmizelých, zavražděných a zahynulých osob na prostoru bývalé Jugoslávie vydala sdělení, že „mezinárodní společenství nedokázalo na Kosovu zabránit masovému porušování lidských práv a neučinilo nic pro to, aby válečné zločince a osoby, které se dopustily zločinů na civilním obyvatelstvu dostala před soudy.

Od doby zavedení dočasné správy Organizace spojených národů na Kosovu a Metochii bylo zaznamenáno více než 7 200 etnicky motivovaných útoků. Bylo zabito přes 1100 Srbů a občanů jiných národnosti, uneseno bylo 841 Srbů a přibližně 1000 bylo těžce zraněno,“ uvádí se ve sdělení Koordinace srbských sdružení rodin zmizelých, zavražděných a zahynulých osob na území bývalé Jugoslávie.Dále se dodává, že i přesto, že 10. června 1999 byla přijata Rezoluce 1244, kterou se mezinárodní společenství zavázalo chránit lidská práva „začínají od tohoto dne masová strádání a vyhánění Srbů a nealbánských menšin na Kosovu a Metochii.“

Albánská společnost na Kosovu i Metochii i dnes, více než 15 let od zastavení válečného konfliktu, neprokazuje ani náznak ochoty řešit zločiny spáchané na Srbech, a naopak, pokračuje v systematickém nátlaku na zbylé Srby a v ohrožováním jejich práv.“

Koordinace srbských sdružení rodin zmizelých na prostoru bývalé Jugoslávie se odvolává na zodpovědnost mezinárodního společenství a vyzývá je, stejně jako i vedení v Srbsku a na Kosovu, aby byla učiněna opatření k odhalení pravdy o zmizelých a zabitých, a pachatelé se zodpovídali před spravedlností.

- - - 

Zdroj: http://www.radiokim.net/

překlad VD